Importverksamhet

Bilimport

Vare sig du som kund köper din bil genom oss eller genom ebay el.dyl. sa försöker vi gora allt sa smidigt som möjligt for dig. Detta innebar att vi sköter telefonkontakt med säljaren samt ordnar med upphämtning av bilen. Om du som kopare vill kan vi aven sköta själva betalningen at dig. Uppfyller inte bilen vad du blivit lovad kan vi då avstyra köpet. Vi ser aven till att kvitton och registreringspapper ser ut som dom ska. Väl i Houston förvaras bilen inomhus fram till lastning. Nar bilen kommer till Sverige kontaktas du av vår samarbetspartner som hjälper dig med fortullning, avlastning samt registrering. Har du aven delar du vill skicka med i bilen ordnar vi det åt dig utan extra kostnad. Om du köper en bil utan title kan vi hjalpa dig att anskaffa en, kontakta oss forst eftersom staterna har olika regler for detta.


Priser

Containerfrakt:
Houston - Göteborg: $ 1600 / bil
Houston - Stockholm: $ 1700 / bil
Houston - Malmö:
Endast hel cont. till Malmö


Los Angeles - Göteborg: $ 1700 / bil
Los Angeles - Stockholm: $ 1850 / bil
Los Angeles - Malmö:
Endast hel cont. till Malmö


Kontakta oss for specialpris vid lastning av hel container.
2,3 eller 4 bilar


Roll On - Roll Off


Förmånliga priser på Roll On - Roll Off från Texas till Norra Europa.

Prisexempel:
Houston - Göteborg, körbar bil upp till 17 m3 (i stort sett alla bilar 5.5 m eller kortare): $ 1400Upphämtning av bil:
1.30 dollar/mile + 50 dollar.

Besiktning av bil inkl. foton:
1.30 dollar/mile + 150 dollar.
Ett par timmars besiktning och fotografering/rapportering av bilens skick.

Betalning till säljaren da kontant betalning krävs:
100 dollar / $10000

Fraktforsakring:


Försäkringsvarde är MAX (kvittovarde + fraktkostnad) + 10%

Kostar 1.5% av försakringsvarde. Som typ 1 + täcker skador som sker vid frakt. $ 500 självrisk.
Kostnaden for en bil som kostar $10000 blir alltså $150

Du som skickar hit delar, tänk på följande
MYCKET VIKTIGT ATT DITT NAMN FINNS MED
Ange din adress som:

Ditt namn
C/O Eriksson Classics
1012 Sue dr
Kemah,Tx 77565